Praktische informatie

Onze kwaliteit

ZorgGevoel heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Elke cliënt van onze thuiszorgorganisatie mag op kwalitatief hoogwaardige zorg rekenen. Deze voldoet aan de norm ‘verantwoorde zorg’. Het zorgleefplan is in deze erg belangrijk. Alle facetten van het plan komen aanbod. Dit plan komt in samenspraak met de cliënt of zijn vertegenwoordiger tot stand. Het wordt ook samen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. Hierdoor krijgt de cliënt ook meer te zeggen over de zorg die hem wordt geboden. Voor de zorg wordt voldoende deskundig personeel ingezet.

Wij werken met de Kwaliteitskader Wijkverpleging. De cliënt staat centraal. Wat iemand zelf wilt en kan, vormt het uitgangspunt voor ons om goede zorg en ondersteuning te geven. Er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving. Waar nodig worden mantelzorgers en meer gespecialiseerde hulpverleners ingeschakeld.

Uitsluitingscriteria

Wij willen verantwoorde en kwalitatief goede zorg aan onze cliënten in hun thuissituatie leveren.

Medisch-technisch moet deze wel verantwoord zijn. Wij hebben daarom een keuze gemaakt om geen zorg aan een aantal cliëntgroepen te verlenen. In deze notitie wordt beschreven op welke doelgroepen ZorgGevoel zich richt en welke uitsluitcriteria hierbij gehanteerd worden.

Wilt u meer over ons uitsluitcriteria weten? Download dan het document.

Medezeggenschap cliënten zorg

Voor ZorgGevoel gaat medezeggenschap verder dan zorgrelatie. Het gaat om het structureel invloed hebben op het beleid van onze thuiszorgorganisatie en de uitvoering hiervan. Cliënten moeten structureel meepraten, adviseren en beslissen over het brede scala aan onderwerpen, zodat het beleid van ons kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorg die onze cliënten nodig hebben.

Wij zijn bezig een cliëntenraad op te richten. Als jonge thuiszorgorganisatie hebben wij nog geen leden in de cliëntenraad. Wij zijn dus op zoek naar leden.

Wilt u, of een verwante van u, meepraten en meedenken over de geleverde zorg binnen ZorgGevoel, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer

010- 2045531. Of stuur ons een e- mail via clientenraad@zorggevoel.nl

Klachtenbehandeling

ZorgGevoel doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij streven er naar zorg van goede kwaliteit te bieden. Toch kan het zijn dat er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent. Graag horen wij dit van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In het klachtenreglement staat beschreven hoe ZorgGevoel met klachten omgaat.