Thuiszorg met gevoel én samen met de cliënt

Wij verlenen zorg in Rotterdam en omstreken

Indicatiestelling - Palliatieve Terminale Zorg - Chronische Zieken

De zorg wordt vergoed vanuit het basispakket (Zorgverzekeringswet) of vanuit het zwaartepakket (Wet langdurige zorg PGB).

Contact

Hoe ons te contacten

Adres:

Brabantsestraat 16 3074RS  Rotterdam

Telefoonnummer: