Over ons

Wij zijn een thuiszorgorganisatie, die met verantwoord bestuur en beheer, vanuit het hart, samen met verschillende disciplines, zorg biedt aan haar cliënten. Hier houden alle betrokkenen een goed gevoel aan over.

Onze visie

Thuiszorg ‘Met gevoel en samen met de cliënt’.

Onze missie

ZorgGevoel stelt zich ten doel cliënten zorg en begeleiding te bieden op een manier waarop zijn de regie behouden en bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Onze kernwaarden

Gelijkwaardigheid, harmonie, plezier, warmte, openheid, eerlijkheid en dienstbaarheid.

Het management team

Ruth Sabajo
Oprichter  Directeur
Tieneke Sumter
Management assistent
Marcela Pauëlsen Kooiman
Oprichter Directeur

Raad Van Toezicht

Uiteraard beschikken wij ook over een Raad van Toezicht . De drie leden van onze RvT hebben als taak, toezicht te houden op het bestuur en uitvoering van onze werkzaamheden.

Zorgverleners

ZorgGevoel beschikt over een team van zelfstandige zorgverleners, die allen tenminste op niveau 3 of hoger zijn opgeleid. Zij voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), tevens staan zij geregistreerd bij een keurmerk platform.