Thuiszorg met gevoel én samen met de cliënt

Over ons - zorgverleners

Specialist in ALS- en Palliatief Terminale Zorg

Wij verlenen zorg in Rotterdam en omstreken

Over ons

Wij zijn een thuiszorgorganisatie, die met verantwoord bestuur en beheer, vanuit het hart, samen met verschillende disciplines, zorg biedt aan haar cliënten. Hier houden alle betrokkenen een goed gevoel aan over.

Gecertificeerde Organisatie

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Wij voldoen aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 certificaat, laten wij klanten en partners zien dat onze processen aan internationale normen voldoen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

Visie

Thuiszorg ‘Met gevoel en samen met de cliënt’.

Missie

ZorgGevoel stelt zich ten doel cliënten zorg en begeleiding te bieden op een manier waarop zijn de regie behouden en bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid, harmonie, plezier, warmte, openheid, eerlijkheid en dienstbaarheid.

Het management team

ZorgGevoel wordt bestuurd door een management team, dat uit een directie en een manager beleid en kwaliteit bestaat. Dit team wordt door de backoffice ondersteund. Samen met onze gekwalificeerde zorgverleners kunnen wij verantwoorde zorg leveren.

Ruth Sabajo

Oprichter  Directeur

Heeft pedagogiek gestudeerd. Na 21 jaren in het onderwijs te zijn geweest, maakte zij een carrière switch. Zij heeft veel ervaring in de zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Zorg verlenen is meer dan een job voor haar. Zij kan hier haar liefde voor de medemens in kwijt.

Marcela Pauëlsen Kooiman

Oprichter Directeur

Heeft economie in Tsjechië gestudeerd. Verder de opleiding HBO-verpleegkundige aan de Hogeschool van Rotterdam. Als wijkverpleegkundige ligt haar expertise in het indiceren en organiseren van zorg aan verschillende cliënten. Zij heeft ervaring in de zorg voor dementerende ouderen, palliatief terminale cliënten, cliënten met spierziekten en andere chronische zieken.


Manda Ehteshamy

Manager beleid en kwaliteit


Raad van Commissarissen

Uiteraard beschikken wij ook over een Raad van Commissarissen . De drie leden van onze RvC hebben als taak, toezicht te houden op het bestuur en de uitvoering van onze werkzaamheden.

Zorgverleners

ZorgGevoel beschikt over een team van zelfstandige zorgverleners en zorgverleners in loondienst, die allen tenminste op niveau 3 of hoger zijn opgeleid. De zelfstandige zorgverleners voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Tevens staan zij geregistreerd bij een keurmerk platform.