Thuiszorg met gevoel én samen met de cliënt

Uitsluitingscriteria cliënten

Er zijn situaties waarin ZorgGevoel kan besluiten een zorgvraag niet te accepteren.

Hieronder worden de uitsluitingscriteria beschreven:

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvraag dusdanig is dat ZorgGevoel onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd
 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen heftig ingrijpen op het leven van de cliënt. Daarom heeft ZorgGevoel in haar beleid opgenomen dat de inzet van (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen niet wordt toegestaan door zorgverleners
 • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag van langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar
 • Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn en een gevaar voor zichzelf en/of anderen
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die hulp van ZorgGevoel niet accepteren
 • Cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang.
 • Cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen zoals infuustherapie
 • Cliënten jonger dan 18 jaar

Thuiszorg ZorgGevoel zal te allen tijde hulp aanbieden bij het zoeken naar een gepaste oplossing (alternatieve zorgaanbieder) voor elke cliënt waaraan wegens bovenstaande door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.