Thuiszorg met gevoel én samen met de cliënt

Specialist in ALS- en Palliatief Terminale Zorg

Wij verlenen zorg in Rotterdam en omstreken

Palliatief Terminale Zorg

U zou denken dat palliatief terminale zorg alleen mogelijk is, in het hospice of in een verpleeghuis. Ook thuis kunt u deze zorg ontvangen. Wij als ZorgGevoel, kunnen u in deze fase ondersteunen. Dit kan als verzorging en verpleging in de vorm van zorgmomenten, dagzorg, nachtzorg en 24 uurszorg. Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel hiervan.

Terminale zorg start, als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Het is gericht op een zo goed mogelijk kwaliteit van leven en goede stervensbegeleiding. Deze intensieve zorg duurt, totdat de persoon komt te overlijden. Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan wordt met de behandelende arts bekeken, welke zorg verder nodig is.
Meestal gaat het om een combinatie van verzorging en verpleging, behandeling van pijn, jeuk, benauwdheid en andere klachten, controle van de gezondheid, hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen, aandacht voor zingeving en spiritualiteit, ondersteuning bij het afronden van het leven en het afscheid nemen. Familie en vrienden kunnen hulp en ondersteuning krijgen bij de zorg.

Meer informatie

ZorgGevoel biedt palliatief terminale zorg met respect voor de autonomie van de cliënt. U voelt zich tijdens de zorgverlening veilig, gezien en gehoord. Er is aandacht voor het welbevinden van u op zowel het fysieke, psychische, sociale en spirituele vlak.

Bij de start van de zorg, komt onze wijkverpleegkundige bij u thuis praten over uw zorgbehoefte. Zij stelt in overleg met u, het zorgplan op. U weet dan ook, welke zorg u krijgt en wie er allemaal betrokken zijn en op welke momenten. Dit wordt vastgelegd in het elektronische cliëntendossier in Nedap. Om cliënt, mantelzorg en professionele zorg met elkaar te verbinden, wordt ook gebruik gemaakt van Caren. Caren geeft inzage en controle over uw gezondheid of die van uw verwanten.

Over de palliatief terminale zorg kunt veel informatie vinden op Palliaweb en op de website van Kanker.nl

Veelgestelde vragen

Krijg ik elke keer nieuwe gezichten te zien op de zorg?

Wij werken met kleine vaste teams. U ziet telkens dezelfde zorgverleners terugkomen. U weet ook op welk moment welke zorgverlener komt.

Heb ik nog de regie over mijn eigen leven als ik deze zorg krijg?

Alle zorg wordt in overleg met u ingezet, volgens uw wensen en voorkeuren. Wij hebben zeer korte lijnen binnen de organisatie. Daarom kunnen wij snel reageren op uw vragen.

Welke deskundigheid hebben de zorgverleners?

Onze zorgverleners beschikken over een diploma verzorgende IG of verpleegkundige.